Styrelsen


Under årsmötet valdes följande styrelse, ett namn byttes ut från föregående år.

Du når samtliga i styrelsen via info@arenberga.nu

Styrelse 2017

Ordförande

Joacim Norberg
073 – 80 11 485

Sekreterare

Patrik Ekholm

Kassör

Johan Bergsten

Ledamöter

Johannes Kazen Orrefur

Daniel Melin (webbansvarig)